Rreth nesh


ABSS është një kompani që operon në fushën e Menaxhimit të Marrëdhënieve të Klientit duke ofruar zgjidhje të Proçesit Outsourcing të Bizneseve.


ABSS është pikë referimi për të gjitha kompanitë dhe organizatat të cilat për tu përqëndruar në objektivat kryesore të biznesit të tyre, ju duhet një partner që tu besojnë menaxhimin e një marrëdhënie të suksesshme me klientët përfundimtar.

ABSS, i bashkon aftësive tradicionale dhe të konsoliduara të Contact Centre ekspertizën e proçeseve teknologjike për të ofruar shërbime “çelësa në dorë”, si dhe zgjidhje shumëkanalëshe të përshtatshme për tu përgjigjur në mënyrë shumë të shpejt ndryshimeve të tregut.

ABSS ka zhvilluar një ofertë që i është përshtatur nevojave, gjithmonë të ndryshme, të kompanive klient. Metoda për menaxhimin e Marrëdhënieve të Klientëve që në të vërtetë kanë evoluar dhe që tani parashikojnë mundësinë e përdorimit të instrumenteve të ndryshme të kontaktit dhe modele të ndërveprimit shumë më inovative.

Aftësia për të parashikuar kërkesat e tregut dhe për të zhvilluar gjithmon një propozim të vlefshëm, përshtatur gjatë viteve, është arsyeja kryesore për suksesin e ABSS së bashku me investimet e vazhdueshme në teknologji dhe burime. Kush zgjedh të bashkëpunoj me ABSS do të mbeshtetet në një kompani në gjendje të ofrojnë burime njerzore shumë të kualifikuara dhe infrastrukturë të teknologjisë avangarde. Si rrjedhojë e sinergjisë së njeriut dhe teknologjisë, është krijuar një vlerë e shtuar e lartë në zgjedhjet ofruara klientëve.